Köpvillkor

Senast uppdaterat: 2022-05-01

Information

Hjälpmedel:I webbutiken finns funktioner som varnar för inmatningsfel och ger möjlighet till rättelse innan beställning.
Tekniska steg:Beställning sker i 4 steg, Webbutik, Produkt, Varukorg och Kassa.
Webbutik:Produkt väljs.
Produkt:Beskrivning av produkt. Antal väljs.
Varukorg:Antal av artikel kan ändras och uppdateras.
Kassa:Namn och adressuppgifter anges. Sammanställning av order visas.
Språk:Köp kan endast göras på svenska.
Arkivering:De köpvillkor som tillämpats vid ett specifikt köp arkiveras i 4 år av säljaren och tillhandahålles köparen efter begäran.

Priser
Samtliga priser är inklusive moms.

Frakt
Fraktkostnad tillkommer på varor och beräknas i varukorgen.

Bindande beställning
Köparen är bunden av en beställning. Köparen påtar sig detta i och med slutförande av köpet.

Betalning
Betalning ska ske till säljarens bankkonto via bankgiro, swish eller kortterminal. Alla vanliga kort accepteras, inklusive Visa, MasterCard och American Express. Betalning för varor och tjänster ska ske i förskott.

Leverans
Varor levereras som brev normalt inom 5 vardagar efter betalning. Postens leveranstid tillkommer. Vid hög orderingång kan leveranstiden bli längre. Leverans sker enbart inom Sverige.

Tjänster fullgörs löpande och bestäms gemensamt efter önskemål och tillgänglighet.

Ångerrätt
Köparen har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till säljaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag köparen får en vara i sin besittning eller från den dag avtalet av en tjänst ingåtts (ångerfrist). Om köparen lämnar meddelandet på säljarens webbplats, ska säljaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet. Standardformulär för ångerrätt finns att laddas ner från konsumentverkets webbplats http://www.konsumentverket.se.

Om köparen utövar sin ångerrätt, ska köparen utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till säljaren.

Ångerrätten gäller inte om försegling har brutits av köparen.

Reklamation
Köparen har rätt att reklamera i enlighet med konsumentköplagen (2022:260). Reklamation görs skriftligt och skickas till säljarens gatuadress.

Skadestånd enligt 6 kap 3 § konsumentköplagen omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

Undantag
Avsnitten Ångerrätt och Reklamation gäller ej om köparen är en näringsidkare.

Hävning
Säljaren äger rätt att häva avtalet avseende tjänster. I dessa fall återbetalar säljaren till köparen en proportionell andel av det avtalade priset.

Återbetalningen ska ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag köparen underrättas om att avtalet hävts.

Köparens dröjsmål
Redan köpta lektioner återbetalas ej om köparen inte påbörjar eller inte fullföljer utbildningen.

Fullgörelse
Säljaren är inte skyldig att fullgöra ett varuköp om det föreligger ett hinder, t ex slutförsäljning. I sådant fall betalar säljaren tillbaka alla betalningar inklusive fraktkostnader.

Återbetalningen ska ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag köparen underrättas om att köpet ej kan fullgöras.

Personuppgifter
Personuppgifter som köparen lämnar till säljaren behandlas av säljaren i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning och säljarens Integritetspolicy. Integritetspolicyn finns tillgänglig på webbplatsen.

Tvist
Tvist prövas i svensk domstol.

Säljare och personuppgiftsansvarig

Solemn Musiq
gatuadress:Eriksrogränd 9, 194 78 Upplands Väsby
e-post:info@solemnmusiq.se
org.nr:7209262414
momsreg.nr:SE720926241401
webplats:http://solemnmusiq.se
telefon:072-740 38 72

— o —

Klassiskt piano