Köpinformation

Information

Hjälpmedel: I webbutiken finns funktioner som varnar för inmatningsfel och ger möjlighet till rättelse innan beställning.
Tekniska steg: Beställning sker i 4 steg, Webbutik, Produkt, Varukorg och Kassa.
Webbutik: Produkt väljs.
Produkt: Beskrivning av produkt. Antal väljs.
Varukorg: Antal av artikel kan ändras och uppdateras.
Kassa: Namn och adressuppgifter anges. Sammanställning av order visas.
Språk: Köp kan endast göras på svenska.
Arkivering: De köpvillkor som tillämpats vid ett specifikt köp arkiveras i 4 år av säljaren och tillhandahålles köparen efter begäran.

Klassiskt piano